Parkový kroketový turnaj


11. června 2022 (9:00 - 18:00)

VI. ročník kroketového turnaje podle standardních pravidel

 

OBECNÉ POKYNY K TURNAJI
Obecné pokyny k turnaji:

Pro hráče/hráčky od 15 ti let, max. počet hráčů 48, pro účast v turnaji je nutná registrace hráče přes webové stránky nebo sms 606174951 a zaslání registračního poplatku ve výši 200,- Kč. Registrační poplatek musí být uhrazen bezodkladně po registraci na účet č. 219995153/0600, VS – datum narození hráče, v případě neuhrazení do tří dnů od data registrace bude hráč vyškrtnut a jeho místo postoupeno dalšímu zájemci.

Nejpozdější možnost registrace přes web a sms 6.6.2022, možnost registrace i na místě v den konání, pokud bude volná hráčská pozice.

Registrační poplatek zahrnuje: teplou klobásu s chlebem, 0,5 l alkoholického nebo nealkoholického piva, 0,5 l perlivé vody.

V případě neúčasti registrovaného hráče se poplatek nevrací.

KONTAKT
Jiří Šmíd, telefon 606174951, mail sempra.vrbicany @ seznam.cz
REGISTRACE
Přihláška na kroketový turnaj:

Přihlaste se prosím prostřednictvím mailu info@zamekvrbicany.cz a zašlete své jméno a bydliště.
PŘIHLÁŠENÍ
Kalus Daniel, Vrbičany
Fišerová Zdeňka, Vrbičany
Pilney Jan, Vrbičany
Steinová Lenka, Lovosice
Stein Petr, Lovosice
Vaňhová Markéta, Libochovice
Vaňha Pavel, Libochovice
Bílý Jakub, Brňany
Saicová Kamila, Vrbičany
Nekvapilová Pavla, Jenčice
Zemanová Monika, Lovosice
Kasíková Marcela, Lovosice
Jaškovová Petra, Lovosice
Procházka Petr, Lovosice
Skřivánek Ondřej, Vrbičany
Soukup Martin, Most
Pergl Jiří, Most
Sochor Marek, Most
Kopřiva Josef, Patokryje
Holíková Petra, Vrbičany
Svobodová Stanislava, Vrbičany
Vacha Luboš, Praha
Zábranský Víťa, Vrbičany
Zábranská Martina, Vrbičany
Hrdličková Miluška, Libochovice
Potůček Radek, Litoměřice
Votrubová Renáta, Litoměřice
Táborský Ladislav, Vrbičany
Táborská Karolína, Vrbičany
Dvořáková Hana, Sebuzín
Strunečková Lucie, Vrbičany
Bajko Jan, Vrbičany
Samek Vladimír, Praha
Dlouhá Šárka, Vrbičany
Drobková Tereza, Litoměřice
Patrák Jakub, Litoměřice
PRAVIDLA TURNAJE

Pravidla pro parkový kroket ve Vrbičanech

Pravidla jsou upravená pro jednodenní turnaj s prvky kroketu a minigolfu, určená pro pobavení, soutěživost a příjemné strávení volného času

Hra se hraje s kroketovým vybavením, tj. dřevěnou paličkou a dřevěnou barevnou koulí pro rozlišení. Hraje se zapůjčeným nářadím, aby nebyl jakýkoliv hráč zvýhodněn, protože na trhu je různé vybavení o různých hmotnostech, délkách, atd.
Hraje se ve vylosovaných skupinách (muži i ženy dohromady od věku 15 ti let) o maximálním počtu 6 ti hráčů, kdy každý hráč hraje za sebe. Principem hry je projet koulí stanovenou dráhu jednotlivými brankami v daném pořadí tak, aby v zápise o hře dosáhl hráč pokud možno co nejnižšího počtu úderů.
Každý hráč bude postupně hrát na čtyřech různých hřištích, vždy jinak postavených a v závislosti na terénu i s různou obtížností. Do skupin budou hráči rozlosováni po registraci (kamarádi, party můžou na požádání hrát ve společné skupině). Složení skupin se po celou dobu turnaje se hráči ve skupinách nemění, každá skupina postupně odehraje jedno kolo na každém ze čtyřech hřišť.
Výsledky jednotlivých kol se zapisují do celkové tabulky a součty bodů z jednotlivých zápisů hráče pak určí konečné pořadí hráčů turnaje.
Cílem turnaje je dosáhnout co nejnižšího počtu úderů ze všech her.
Hru řídí rozhodčí, určený pro dané hřiště turnaje, a zapisuje jednotlivé údery do zápisu soutěžního kola, předává výsledky hlavnímu rozhodčímu, který vyhodnocuje kolo. Hlavní rozhodčí řeší vzniklé herní situace nezachycené pravidly hry.
Povinností hráče je hrát bez odkladu kdykoliv je na řadě, neodbíhat, věnovat se plně hře, hrát čestně a ctít soupeře a rozhodčí. Heslo všech zúčastněných – příjemně strávit den.
Každé hřiště se sestává z jedné dvou-branky, osmi jednotlivých branek a dvou kolíků (otočného a startovního (koncového) libovolně sestavených dle úvahy pořadatele. Na začátku soutěžního kola příslušný rozhodčí pro dané hřiště rozlosuje pořadí hráčů ve skupině tak, jak se budou po celou dobu v hraném kole střídat (pro každé kolo (nové hřiště) se bude pořadí hráčů losovat znovu).

První úder:
První hráč, a po něm každý další (hráči se po celou dobu hry pravidelně střídají), si postaví kouli do určeného bodu, který se nachází zhruba v polovině vzdálenosti mezi startovním (koncovým) kolíkem a dvou-brankou a snaží se přesným úderem projet koulí obě branky najednou tak, aby koule skončila po projetí dvou-branky minimálně ve vzdálenosti délky paličky od projeté dvou-branky (pokud se koule dotkne branek, nejde o porušení pravidel). V případě že hráč neprojede oběma brankami současně, nebo projede a koule skončí v kratší vzdálenosti než je délka paličky, sebere si kouli a v dalším kole má další pokus ze startovacího místa.

Druhá a další branka: Hráč musí projet další branky v určeném směru a pořadí. Po projetí branky následuje prémiový úder, který se vykoná okamžitě po projetí brankou a nezapisuje se do zápisu jako úder.
V případě, že jakoukoliv branku neprojedu či dojedu za ní, vedle ní, .... a koule není v menší vzdálenosti než je délka paličky, zůstává na místě, kam dolétla a hráč v dalším kole hraje z této pozice (zpětný průjezd brankou je možný, hráč si tím může připravit výhodnou pozici pro úspěšné projetí branky v dalším kole správným směrem).

Otočný kolík: Po projetí pátou brankou je úkolem trefit jakýmkoliv dotykem koulí otočný kolík (je jedno v jaké vzdálenosti po dotyku otočného kolíku koule zůstane). Po trefení otočného kolíku nenásleduje prémiový úder a projíždí se v opačném směru brankou číslo 5, respektive 6.

Dvou-branka: Po zpětném projetí dvou-branky nenásleduje prémiový úder a hra pro hráče končí trefením koncového kolíku koulí jakýmkolivzpůsobem.Každý hráč dohraje svou hru ve změněném pořadí podle toho, jak jednotliví hráči svojí hru ukončují. Součet všech úderů a po odečtení získaných bonusů se celkový výsledek kola zapíše do výsledkové listiny.

Trefení koule soupeře: Každý hráč má během soutěžního kola po trefení koule jiného hráče právo využít možnosti dvou prémiových úderů. Prvním úderem je odpálení soupeřovy koule, druhý je pak prémiový (pokračovací) úder. Během jednoho nástupu ke hře může „roketovat“ pouze 1 soupeře, v dalším kole pak dalšího jednoho. U každého protihráče má hráč v daném kole tuto možnost využít pouze jednou, (zapíše se do zápisu), ostatní doteky s cizí koulí či odražení během hry, úmyslné či neúmyslné u kteréhokoliv hráče nejsou porušením pravidel a nenastává jiná situace, hráči se zapíše úder. Hráč má možnost „roketování“- odpal cizí koulí, využít během soutěžního kola kdykoliv si určí.

Roketování - odpal: Hráč přiloží svoji kouli k soupeřově kouli z libovolné strany tak aby se vzájemně dotýkaly, svoji kouli zlehka zašlápne a úderem přes svou kouli odpálí-roketuje soupeřovu kouli.


Herní bonusy přidělené na základě zápisu o počtu úderů

Při úspěšném projetí první dvou-branky prvním úderem se přidělí bonus - 1 úder
Při projetí druhé a další branky v souladu s pravidly prémiovým úderem bonus - 5 úderů
Při projetí druhé a další branky v souladu s pravidly prvním úderem bonus - 2 úderů
Při projetí druhé a další branky v souladu s pravidly druhým úderem bonus - 1 úderů
Při projetí páté branky (jakýmkoliv úderem) a současném trefení otočného kolíku bonus - 3 údery
Trefení otočného kolíku prémiovým úderem bonus - 1 úder
Po zpětném projetí dvou-branky (jakýmkoliv úderem) a současném trefení koncového kolíku bonus – 5 úderů


Pravidla kroketu ke stažení ZDE