Alšík Škrpa

Husitský hejtman Alšík Škrpa

Alšík Škrpa byl málo známým husitským hejtmanem údajně žijícím mezi lety 1378 až 1441 plus mínus deset let. Jeho přítomnost na Litoměřicku je poprvé zmiňována Léta Páně 1419, kdy jej Jan Žižka zval k sobě na sídelní hrad. V historických análech se dokonce zachovala přesná fráze, kdy Žižka píše Alšíkovi: "A stav se u mě, bratře, na Kalich!" Zápis tento je možné snadno dohledat, neboť je uveden vlevo dole. Podle následných kroků Alšíkových, které na první pohled nesmyslně křižují zdejší kraj, lze vyvozovat, že hejtman si vojevůdcovo pozvání špatně vyložil a i se svým zbrojným houfcem v několika příštích letech navštívil rozličná místa, především však krčmy a šenkovny. Jak se dále dozvídáme z historických zápisů, většinou nezůstalo u kalichu jediného a tím tedy dějepravci vysvětlují onu značnou potácivost, kterou hejtman i jeho věrní vykazovali po větší část bouří zvaných husitské. Po usilovném bádání a zkoumání, knihomolení, rozmluvami s potomky pamětníků, jakož i návštěvami krčem výše zmiňovaných si nakonec troufáme říci, že trasa Alšíkova zbrojného houfce byla náležitě zdokumentována a doloženy byly i významné činy hejtmanovy.

Historicky první socha Alšíka Škrpy

Socha Alšíka Škrpy v parku zámku Vrbičany

Dne 20.5.2017 byla při akci "Den řemesel na zámku Vrbičany" vytvořena historicky první socha husitského hejtmana Alšíka Škrpy v lehce podživotní velikosti na okraji zámeckého parku. Autorem je dřevosochař Martin Kučera.

Alšík Škrpa & Vrbičany

Časné jaro roku 1419. Hejtman Alšík Škrpa se svým zbrojným houfcem se právě rozhoduje zůstat táborem poblíž Vrbičan: “To je ta země zaslíbená, pivem, vínem a ženskými kláštery oplývající! Zde se usadíme!”


Alšík Škrpa & Siřejovice

Siřejovice, L. P. 1420: Siřejovický krčmář, proslulý svou lakotností, právě činí osudnou chybu, kdy Alšíkovi dává ochutnat ze sudu notně zvětralého piva, které nechal pro husity vyvalit ze sklepa. Následně prý dostal pořádně namleto. Tato událost se stala inspirací pro pozdější výstavbu větrného mlýna, který místní obyvatelé příznačně nazvali “Větrák”.


Alšík Škrpa & Keblice

L. P. 1426 při tažení na Ústí zřídil Alšík Škrpa nedaleko vsi Keblice první čerpací stanici na světě, později ještě doplněnou rychlým občerstvením.